Doa agar Keinginan Cepat Tercapai dan Dikabulkan Allah


Doa agar keinginan cepat tercapai akan menjadi sangat penting bagi kita yang ingin mendapatkan segala hasrat hati sehingga cepat menjadi kenyataan. Dengan amalan doa agar keinginan cepat dikabulkan Allah pasti memberikan semangat baru untuk memulai apa yang kiranya belum dapat dituntaskan dalam waktu dekat ketika sedang mengincar sesuatu namun ternyata jalan untuk berhasil masih jauh. Dengan mengamalkan doa ini harapannya apa yang kita inginkan dapat segera terwujud dan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita serta anggota keluarga lainnya sehingga dapat membahagiakan mereka untuk masa yang akan datang.

Tidak ada yang mustahil apabila kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh, bahkan cita cita yang tadinya terasa sangat tidak mungkin dilakukan bisa saja dengan secepatnya akan menjadi kenyataan apalagi kalau itu sudah menyangkut hal yang namanya keinginan untuk maju. Akan ada kemauan untuk menuju kesana, memberikan setiap kesempatan menjadi peluang yang dapat kita raih sebagai wujud dari usaha selama ini dalam mencapai segala upaya.

Setiap orang punya tujuan hidup yang hampir sama, yaitu dapat bahagia dan sukses dalam pekerjaan. Sehingga apa yang menjadi halangan hidup akan dapat dituntaskan bersama usaha kita untuk maju dalam setiap kesempatan. Memang akan banyak rintangan didepan yang menunggu kita namun bukan berarti itu adalah tanda menyerah pada kekalahan karena akan banyak rasa tersendiri yang mengiringi kita selama ini dan itu akan menjadi tanda sebuah kesuksesan dimasa depan nanti.

Orang mungkin punya pendapat yang berbeda mengenai keinginan mereka dalam menyikapi hidup, namun untuk satu ini dalam hal yang serba berkecukupan pasti setuju karena itu adalah sebagian dari upaya kita untuk maju melanjutkan segala perjuangan dimasa lalu yang telah menyita banyak waktu namun belum tentu menemukan jalan keluar yang pasti.

Berikut doa memohon agar cita-cita segera tercapai:

Al Hamdu Lillaahi Robbil ‘Aalamiina. Wa allaahu ‘Alaa Sayyidinaa Muhammadin Wa ‘Alaa Aalihii Wa Shohbihii Wa Sallama. Qul Huwallaahu Ahadun. Laisa Ka Mitslihii Ahadun Laa Tusallith Alayya Ahadun WaLaa Tuhawwijnii Ilaa Ahadin. Wa Aghninii An Kulli Ahadin Bi Fadi-li Qul Huwallaahu Ahadun. Allaahush Shomadu. Lam Yalid Wa Lam Yuulad. Wa LamYakun Lahu Kufuwan Ahadun. Allahumma Yaa Man Huwa Qadiimun Wa yaa Daa Tilmu Wa Yaa Hayyu Yaa Qoyyuumu Yaa Awawalu Yaa Aakhiru Iqdli Haajatii Yaa FarduYaa Shomadu. Wa Shollallaahu ‘Alaa Sayyidinaa Muhammadin- Wa’ala Aalihi Wa Shohbihi Wa sallama.


Artinya

“Segala puji Bagi Allah Tuhan sekalian Alam. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rohmat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w., kepada segenap keluarga dan sahabat beliau. Katakanlah: “Dialah Allah Yang Maha Esa, yang tidak seorangpun yang menyamai-Nya, janganlah Engkau memberikan kekuasaan kepada Seseorang atas diri saya dan janganlah Engkau membuat diriku membutuhkan kepada orang lain dan berilah saya kekayaan dan semua orang dengan keutamaan Surat lkhlash :

“Kalakanlah, Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang tergantung kepadaNya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Dan tidak seorangpun yang menyamai Dia”. Hai Tuhan Yang Maha Dahulu, hai Tuhan Yang Maha Kekal. Hai Tuhan Yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri Sendiri. Hai Tuhan Yang Maha Awal dan Akhir Berilah keberhasilan semua hajatku hai Tuhan Yang Maha Sendirian. Hai Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Semoga Allah selalu melimpahkan rohmat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada segenap keluarga dan sahabatnya”.

Tidak ada hal mustahil dalam hidup ini selagi kita mau berusaha untuk mewujudkan keinginan tersebut karena dalam setiap usaha yang kita lakukan pasti akan membawa pada berkah hidup yang bahagia apabila senantiasa dapat mengucapkan syukur atas nikmat yang selama ini telah kita rasakan. Hal itu akan membawa pada keinginan untuk maju menjadikan segala hal yang tadinya tidak baik menjadi sangat bermanfaat karena usaha sendiri dan bantuan dari orang disekitar kita.